Software för en ny HR-era

Medarbetarupplevelsen ökar lönsamheten

Vår plattform ger dig verktygen för att ta temperaturen på hur dina medarbetare mår, höja deras engagemang
och göra mätbara prestationsförbättringar.

Höj tempen
Winningtemp employee experience software

Med team utspridda i olika städer och tidszoner är den dagliga frågan för ledare: Hur mår dina medarbetare? 

Winningtemps plattform gör det möjligt för ledare att förstå sina medarbetares behov, utmaningar och motivationsnivåer – i realtid. Konkreta resultat följer. Efter att ha använt Winningtemp i ett år ser våra kunder i genomsnitt att medarbetarnas arbetsglädje ökar med 21%.

Läs mer om oss

VAD WINNINGTEMP ERBJUDER

En allt-i-ett plattform för att skapa en oslagbar medarbetarupplevelse

Video thumbnail

Stöd välmående och produktivitet

Oavsett om medarbetarna arbetar hemifrån eller på plats är det viktigt att hålla koll på allas mentala välbefinnande och att de kan fokusera på sitt arbete.

Resultaten från Winningtemps temperaturmätningar läses av plattformens AI, som känner igen om arbetsplatsen trendar mot utbrändhet, personalomsättning eller sjukfrånvaro.

Tack vare denna varningssignal och förmågan att vidta snabba och målinriktade åtgärder rapporterar våra kunder i genomsnitt att negativ stress minskar med 26% och att personalomsättningen minskar med 30%.

Förbättra medarbetarengagemanget

Dina medarbetare ger sitt bästa om de vet att det de gör är viktigt och att du har förtroende för att de kan arbeta för företagets mål.

Vår plattform kombinerar målstyrning och professionell utveckling på ett unikt sätt. Det här tar Performance Management till en helt ny nivå och hjälper medarbetare att förstå exakt hur de kan bidra till din organisations framgång.

Efter att ha använt Winningtemp i ett år ser våra kunder i genomsnitt att arbetsglädjen ökar med 21%.