smart prediction
Blogginlägg

Forskningen bakom Winningtemp

Winningtemp Smart AI lanserar ”Smart Prediction” som identifierar grupper av medarbetare som är i riskzonen och föreslår omedelbara åtgärder

Cecilia Holmblad

Cecilia Holmblad

Tips och råd för en välmående arbetsplats

HR tech evangelist på Winningtemp. En ottröttlig optimist som tackvare upplevelserna under åren som Hrchef är fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse + lönsamhet = sant.