Funktioner

Revolutionera ditt sätt att arbeta med Winningtemp

Sy ihop engagemang, produktivitet och tillväxt till en helhet med Winningtemps omfattande lösning som stärker din medarbetarupplevelse.

Från överblick till detaljnivå

Analysera välmåendet och öka engagemanget

Automatiserade insikter och åtgärdsförslag

Winningtemp hjälper dig förbättra medarbetarupplevelsen i organisationen – med utgångspunkt i forskning och AI. Winningtemp samlar in, visualiserar och analyserar data i realtid och genererar automatiskt insikter och förslag på åtgärder utifrån resultaten. Allt presenterat i överskådliga rapporter, vecka efter vecka.

Ett helhetsgrepp om medarbetares utveckling

Med hjälp av Winningtemps omfattande verktyg för bland annat målsättning, kompetensutveckling och avstämningar kan du agera proaktivt för att ta vara på medarbetarnas potential och höja deras engagemang. Prediktiva analyser hjälper dig samtidigt att minimera personalomsättning och stärka hela organisationen inför framtiden.

Temperaturmätning

Modern medarbetarundersökning baserat på AI och forskning

Video thumbnail

Se välmående i realtid

Ställ frågor till medarbetarna och följ realtidsdata utifrån nio kategorier som definierar en välmående organisation – från delaktighet och ledarskap till personlig utveckling.

Analysera och utvärdera

Få en helikoptervy över hela organisationen i en omfattande matris och se hur olika grupper skiljer sig åt på detaljnivå. Analysera avvikelser och utvärdera orsaker direkt med teamen.

Automatiska åtgärdsförslag

Få snabb feedback på vad som behöver förbättras med konkreta tips och förslag på åtgärder utifrån resultaten. Skapa uppgifter och arbeta vidare med de prioriterade delarna.

Avstämningar

Medarbetarsamtal som motiverar – på riktigt

Jobba kontinuerligt med varje medarbetares personliga utveckling i kvalitetssäkrade samtal. Skapa mötesmallar, planera och dokumentera avstämningarna direkt i verktyget – och håll enkelt koll på vilka uppgifter, beslut och mål som diskuterats vid tidigare tillfällen.

Målstyrning genom OKR och SMARTA mål

Sätt mål och se processen uppdateras i realtid

Skapa motivation och behåll transparens genom att definiera övergripande mål som bryts ner på team- och individnivå. Koppla målen till varje medarbetares personliga uppgifter, följ utvecklingen månad för månad och upptäck hur alla bidrar längs vägen i en visuell trädvy.

Kompetensutveckling

Utbilda hela organisationen effektivt

Stärk kompetenser och färdigheter i verksamheten och skapa engagemang kring den personliga utvecklingen. Samla digitalt material, dokumentera varje lärtillfälle och låt medarbetarna utvärdera de olika utbildningsinsatserna längs vägen för att kvalitetssäkra er kompetensutveckling.