Avstämningar

Medarbetarsamtal som motiverar på riktigt

Från onboarding till offboarding

Kvalificerade och löpande medarbetarsamtal

För att behålla välmående och välpresterande medarbetare är det viktigt att arbeta med var och en personligen. Genom att hålla kontinuerliga avstämningar utöver det årliga medarbetarsamtalet uppstår flera positiva effekter. Både chefer och medarbetare får möjlighet att ta ansvar och fokusera på utveckling som skapar resultat framåt – både individuellt och för hela organisationen.

Smartare planering av medarbetarsamtal

Möten som återkommer – och blir ihågkomna

Löpande avstämningar hjälper till att hålla koll på varje medarbetares unika plan och personliga utveckling i organisationen. Koppla varje medarbetarsamtal till de individuella målen, bekräfta besluten som ni fattar under mötet och undvik att saker och ting faller mellan stolarna. Winningtemp gör det enkelt att dokumentera dina avstämningar och presenterar dem i en tydlig tidslinje så ni vet exakt vad ni diskuterat från tillfälle till tillfälle.

Strukturerade möten i tre steg

Planera, dokumentera och utvärdera

Förbered samtalen med mallar

Sätt upp mallar för olika avstämningar – från utvecklingssamtal till exitsamtal – och ha strukturen klarlagd långt i förväg inför varje möte. Skapa stående tillfällen i kalendern och låt Winningtemp påminna dig när det är dags. Skicka ut frågor som medarbetaren kan svara på direkt i verktyget så ni båda är förberedda inför samtalet.

Koppla samtalen till målen

Jämför med tidigare avstämningar och se enkelt vilka beslut som fattats och hur medarbetaren uppnått mål eller slutfört uppgifter från gång till gång. Utvärdera framgången och revidera eventuella målsättningar utifrån varje samtal. Med allt samlat i verktyget missar ni inte ett enda steg på vägen.

Kvalitetssäkra besluten enkelt

Anteckna allt ni pratar om under mötet – från måldiskussion till åtgärder och andra beslut. Med utgångspunkt i anteckningarna kan den andra parten bekräfta samtalet direkt i verktyget, och därmed kommer avstämningen markeras som godkänd.

Ur Kunskapsbanken

Ta del av våra nya insikter

Utvecklingssamtal
Blogg

Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar

positive employee experience - cover
Blogg

De 5 stegen i medarbetarupplevelsen – har du allt på plats?