Kompetensutveckling

Smidig kompetens­utveckling för både medarbetare och ledare

Utbilda hela organisationen

Talent Management på riktigt

Att följa och stärka olika kompetenser i organisationen är en viktig del av den gemensamma utvecklingen. I Winningtemp skapar du engagemang kring kompetensutvecklingen genom att samla, dokumentera och utvärdera alla era olika utbildningsinsatser på ett och samma ställe. Enkelt för chefer att få överblick och smidigt för varje medarbetare att lära sig nya saker.

Samla materialet

Allt på en och samma plattform

Från onboarding till vidareutbildning – i Winningtemp kan du lägga upp allt digitalt material som bidrar till medarbetarnas kompetensutveckling från den allra första arbetsdagen. Spara ner filmer, webinarier, guider och tutorials – så kan varje person arbeta med det utbildningsmaterial som de behöver för stunden. Allting dokumenteras längs vägen, så medarbetaren både ser vad man har gjort hittills och vad som ligger framför en.

Kvalitetssäkrat lärande

Rutiner för effektiv kompetensutveckling

I Winningtemp kan du både informera brett och publicera ingående information kring olika utbildningar för hela organisationen att ta del av. Bjud in deltagare, lägg upp det förberedande materialet och skapa diskussion kring aktuella utbildningar – både digitala och fysiska. Efter varje tillfälle får varje medarbetare redovisa och sätta betyg på sin upplevelse för att kvalitetssäkra utbildningen. Utvärderingarna bidrar till nya insikter om hur ni kan förbättra lärande och kompetensutveckling i verksamheten.