Temperatur­mätning

Modern medarbetar­undersökning som drivs av AI

Skrota den årliga medarbetarundersökningen och se medarbetarnas välmående i realtid. Analysera trender över tid och få automatiserade tips på åtgärder som ständigt förbättrar organisationen – och hela medarbetarupplevelsen.

För världens bästa arbetsplats

Mät och förbättra medarbetar­engagemanget

9 kategorier sammanfattar välmåendet

Se hur din organisation mår utifrån nio olika kategorier som tillsammans bildar en heltäckande definition av den optimala medarbetarupplevelsen. Från personlig utveckling och teamkänsla till arbetssituation och ledarskap – Winningtemps temperaturmätning ger dig status på hur organisationen mår och presterar utifrån de avgörande faktorerna.

Feedback som skapar proaktivitet

Utveckla ett proaktivt ledarskap med fokus på ständig förbättring. Med Winningtemp kan du som ledare fånga upp och adressera problem och utmaningar i tid – innan det är för sent. Samtidigt får varje medarbetare möjlighet att vara delaktig och påverka organisationens utveckling – både idag och framöver.

Automatiska frågeutskick och rapporter

Medarbetar­undersökning driven av AI

Winningtemp hämtar och analyserar data utifrån totalt 60 forskningsbaserade frågor som skickas ut till medarbetarna. Baserat på svaren får varje person följdfrågor som syftar till att hitta och reda ut avvikelser. Varje vecka skickar systemet automatiskt ut rapporter till respektive chef med insikter och kommentarer utifrån resultaten. Svaren mäts mot index som bygger på Winningtemps insamlade statistik.

Analysera och utvärdera

En totalbild över hela organisationen

Winningtemp ger dig inblick i hur hela verksamheten mår och presterar – från det övergripande perspektivet ner på detaljnivå. Se hur olika grupper, kontor och avdelningar skiljer sig åt i en omfattande matris och gå ner på djupet för att analysera avvikelserna. Utifrån svaren kan du enkelt föra dialog med specifika grupper och medarbetare för att utveckla och förbättra förutsättningarna.

Tips på åtgärder

Hantera utmaningar med råd från experter

Med Winningtemp får du snabb feedback på vad som kan förbättras i organisationen, och konkret stöd i vad ni behöver prioritera för stunden. Winningtemp genererar automatiskt åtgärdsförslag baserat på råd från experter inom de områden där ni behöver hjälp, och låter dig skapa aktiviteter som hjälper er höja medarbetarengagemanget framöver.

Förbättra temperaturen på din arbetsplats

Smarta funktioner som guidar er rätt

Ge och ta emot beröm

Uppmuntra och stärk kollegorna genom att lyfta deras styrkor och färdigheter, direkt i verktyget. Beröm kan ges privat eller vara synligt för alla.

Chatta anonymt

Erbjud hjälp och stöd i pågående utmaningar, svara på frågor eller för dialog i en anonym chatt med medarbetare och kollegor.

Jämför olika grupper

Upptäck skillnader och likheter mellan avdelningar eller team genom jämförelser, och se i detalj vilka frågor eller områden som behöver diskuteras och förbättras närmare inom olika grupper.

Se trender över tid

Jämför resultat och utvecklingen månad för månad, utvärdera vad ni gjort annorlunda och arbeta vidare med de positiva – eller negativa – trenderna.