Investor Relations

Vi levererar mätbar förbättring och optimering av personalresurser

Forskningsbaserat och automatiserat

Vi brinner för digitaliseringen av HR

En snabbt expanderande marknad

Tusentals miljarder kronor har investerats i att med hjälp av teknologi optimera alltifrån logistik, produktion och ekonomistyrning till försäljning och marknadsföring. Fram till nyligen har dock investeringarna dröjt vad gäller utveckling och optimering en av de allra viktigaste delarna av ett företag, nämligen personalen. Vi tror att en av huvudanledningarna till detta är att det fram till nu varit väldigt svårt att skapa mätbarhet. Större investeringar kräver helt enkelt ett synligt och mätbart ROI.

Det är just detta som skapar enorma möjligheter för Winningtemp. Vi kan nämligen göra just det. Med såväl kvalitativa som kvantitativa mått kan vi mäta och synliggöra hur vår plattform skapar värde för våra kunder, i absoluta tal.

Teknik och vetenskap utgör grunden

Winningtemp erbjuder marknadens mest avancerade lösning för styrning och optimering av personalresurser. Med utgångspunkt från fler än 600 vetenskapliga studier hjälper vår AI-baserade plattform chefer och ledare att i realtid visualisera medarbetarnas utveckling och agera utifrån insikter som stärker engagemang och förbättrar prestationer. Samtidigt som man minimerar negativ stress och personalomsättning. En perfekt utgångspunkt för att skapa bättre och mer effektiva organisationer med andra ord.

Här har vi på Winningtemp alltså en tydlig fördel mot våra konkurrenter. Vår plattform levererar mätbar förbättring genom att hjälpa organisationens ledare att proaktivt utveckla och optimera företagets personella resurser.

Snabb tillväxt med stort stöd

Vi följer medarbetares hela livscykel på företaget

Genom att löpande samla in realtidsdata från medarbetare, från första till sista dagen på jobbet, ger Winningtemp både en tydlig överblick över individens utveckling och organisationens välmående. Med hjälp av artificiell intelligens visar plattformen också organisationens långsiktiga utveckling, samtidigt som den flaggar för akuta problem som kan vara på väg att uppstå. Genom löpande analys av den insamlade datan kan systemet urskilja positiva och negativa avvikelser, vilket i sin tur genererar automatiserade åtgärdsförslag som stärker verksamheten framåt. Sammantaget hjälper det kunderna att minska negativ stress, sjukfrånvaro och personalomsättning samtidigt som engagemang och nöjdhet ökar med samma mätbarhet.

Winningtemp erbjuder idag en mängd funktioner kopplat till organisationens övergripande medarbetarengagemang, men utvecklas löpande till att omfatta ännu fler delar av företagets relation till medarbetare.

Pierre Lindmark
Ett ord från

Pierre Lindmark, grundare & VD

“Vi befinner oss på en marknad som verkligen är på väg att ta fart. Genom möjligheten att kunna visa vårt värde i mätbara resultat eliminerar vi de osäkerhetsfaktorer som ofta hållit tillbaks investeringsviljan. Vi har en vision om att kunna påverka så många bolag som möjligt för att skapa mer effektiva organisationer och fler bättre arbetsplatser. Vi vill också fortsätta växa i stadig takt för att löpande kunna utveckla vår plattform till att hantera hela kretsloppet – från individens välmående till organisationens lönsamhet”

Mathias Hansson Fredlund
Ett ord från

Matthias Hansson Fredlund, grundare & CTO

“Vi har utvecklat en oerhört avancerad, men väldigt lättanvänd produkt som har potentialen att förändra organisationer i grunden. Winningtemp stöttar ett proaktivt arbetssätt där vi synliggör både utmaningar och framgångar, men också aktivt bistår med råd och förslag som hjälper till att lösa utmaningar och driva kundernas organisationer framåt. Genom att ligga i framkant med ny teknik kan vi göra framtidsanalyser som hjälper företagens ledningar att anpassa sina strategier för att minimera negativ stress och personalomsättning.”

Hälsa på

Ledningsgruppen

Pierre Lindmark

Pierre Lindmark

CEO & Co-founder

Mer om mig
Mathias Hansson Fredlund

Mathias Hansson Fredlund

CTO & Co-founder

Mer om mig

Stanley Ming

CFO

Mer om mig

Hannah Wigren

Head of Demand Generation

Mer om mig

Carl Jacobsson

Vice President Customer Success

Mer om mig

Jacob Österberg

Sales Director

Mer om mig
Hälsa på

Styrelsen

Shirin Dehghan

Chairwoman of the board

Victor Bodin

Board Member

Steven Dunne

Board Member

Patrik Sjöstrand

Patrik Sjöstrand

Board Member

Olof Sandberg

Board Member

Håkan Krook

Board Member