Investor Relations

För bättre medarbetar­upplevelser – världen över

Forskningsbaserat och automatiserat

Vi brinner för digitaliseringen av HR

Baserad på avancerad datorintelligens

Winningtemps plattform är utvecklad med datorintelligens som grund – med forskningsbaserat underlag och AI som anpassar frågeutskick och analyserar resultaten. Den omfattande kunskapen bakom Winningtemp är inbyggd i algoritmer som kan förstå beteendet i en verksamhet och urskilja positiva och negativa avvikelser som skiljer sig från index eller övriga verksamheten.

För optimerade medarbetarupplevelser

Genom att samla in realtidsdata ger Winningtemp snabb överblick både över organisationens nuvarande välmående, långsiktiga utveckling och akuta problem som kan vara på väg att uppstå. Baserat på resultaten genererar plattformen automatiserade åtgärdsförslag som stärker verksamheten framåt. Winningtemp erbjuder dessutom fler funktioner kopplat till organisationens övergripande medarbetarupplevelse – som stöd för målstyrning, kompetensutveckling och avstämningar.

Snabb tillväxt med stort stöd

Så driver vi framtidens framstående arbetsplatser

Winningtemp är ett starkt tillväxtbolag som sedan start fått ett omfattande stöd i vår intensiva ambition att förändra världens arbetsplatser till det bättre. Genom att driva ett revolutionerande HR-arbete med hjälp av ny teknik, automatisering och AI har vi möjlighet att sätta siffror på medarbetarengagemang – och även projicera framtiden. Vår passion är driva innovation som påverkar och förändrar organisationer i grunden. Tillsammans med likasinnade har vi möjlighet att göra verklighet av våra ambitioner, varje dag.

Pierre Lindmark
Ett ord från

Pierre Lindmark, grundare & VD

“Vi har hittat en timing och ett fönster på marknaden där vi verkligen har insett vad dagens organisationer behöver. Vi har en vision om att kunna påverka så många bolag som möjligt, och att fortsätta växa i stadig takt för att kunna utveckla vår plattform att ta hand om hela kretsloppet – från individens välmående till organisationens lönsamhet.”

Mathias Hansson Fredlund
Ett ord från

Matthias Hansson Fredlund, grundare & CTO

“Vi har utvecklat en mångfacetterad produkt som har potentialen att förändra organisationer i grunden. Winningtemp stöttar ett proaktivt arbetssätt där vi synliggör både utmaningar och framgångar. Genom att ligga i framkant med ny teknik kan vi även göra framtidsanalyser som hjälper ledningar att anpassa sina strategier för att minimera psykisk ohälsa och personalomsättning.”

Hälsa på

Ledningsgruppen

Pierre Lindmark

Pierre Lindmark

CEO & Co-founder

Mer om mig
Mathias Hansson Fredlund

Mathias Hansson Fredlund

CTO & Co-founder

Mer om mig

Stanley Ming

CFO

Mer om mig

Jan Lindow

CCO

Mer om mig

Hannah Wigren

Head of Demand Generation

Mer om mig

Carl Jacobsson

Head of Sales Stockholm

Mer om mig

Jacob Österberg

Head Of Business Development

Mer om mig
Hälsa på

Styrelsen

Johan Zetterström

Johan Zetterström

Board Member

Patrik Sjöstrand

Patrik Sjöstrand

Board Member

Rosie Kropp

Board Member

Andreas Höye

Andreas Höye

Board Member