Winningtemp
info@winningtemp.se 031 13 21 00

Funktioner

Tydlighet i organisationen

Meningsfullhet är enligt forskningen den viktigaste faktorn för att få framgångsrik och välmående personal. Alla behöver känna att de kan bidra till ett gemensamt mål. Winningtemp realtidsdata om faktorer kopplade till meningsfullhet tydliggör för alla vart din organisation är på väg och varför.

Delaktighet och transparens

Individens och organisationens utveckling går hand i hand. Med Winningtemp definierar du och dina medarbetare alla mål enligt tre nivåer: organisationsmål, gruppmål och personliga mål. Detta möjliggör både delaktighet och autonomi genom att visa hur individer kan bidra genom att utforma och uppnå personliga mål.

Uppföljningar

Frekvent uppföljning behövs för att bedöma utvecklingen och justera målsättningarna längs vägen. Går det framåt? Är vi på väg åt rätt håll? Med Winningtemp kan du och dina medarbetare hålla koll, baserat på levande data om åtgärder, händelser, mål och utvärderingar.

Påminnelser och notifieringar

Effektivt ledarskap kräver fortfarande mänsklig interaktion. Winningtemps påminnelser och anteckningar är ett stöd och ett komplement som hjälper dig att bli en än mer aktiv och närvarande ledare.Kontakta oss

Boka demo
  • Vi guidar dig på distans. Tid ca 30 min.
  • Kräver en dator med Internet
Kontaktinformation
Hur kan vi hjälpa dig?
* Obligatoriska uppgifter.