Winningtemp
info@winningtemp.se 031 13 21 00

Hur mår din organisation?

SE UTVECKLING OCH VÄLMÅENDE I REALTID

Arbetsglädje och lönsamhet hör ihop. Därför har vi skapat Winningtemp, en unik svensk innovation för dig som vill att din personal ska trivas, utvecklas och medverka till organisationens utveckling.

Kontakta oss
Trusted by

Visuell helhetsbild

Winningtemp samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver personalens upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. Detta möjliggörs av Winningtemps unika motor för insamling av data i realtid.

Med en tydlig helhetsbild av organisationens välmående kan du sedan agera proaktivt för att ta vara på spirande möjligheter och åtgärda eventuella problem.

Agil målhantering

Agila mål

Transparens

Uppföljning

Winningtemp ger dig och din personal löpande inblick i gemensamma och individuella målsättningar och måluppfyllande – en transparens som skapar meningsfullhet, vi-känsla och möjlighet till ständig förbättring. Individens och organisationens utveckling går hand i hand.

Systematiskt arbetssätt

Winningtemp effektiviserar och kvalitetssäkrar ditt flexibla ledarskap. Ett systematiskt arbetssätt med påminnelser och dokumentation hjälper dig att bedriva ett mer aktivt utvecklingsarbete, med oförändrad eller minskad tidsåtgång.

Mobil enkelhet

Winningtemp är till för att användas. Av anställda och chefer, när man vill och var man än råkar befinna sig. Därför har vi skapat en snygg, enkel och användarvänlig mobilapp. Där kan organisationens utveckling bli något som engagerar alla, dagligen. Naturligtvis finns Winningtemp även för din PC eller Mac.

Allt du behöver är inkluderat

  • Server
  • Daglig backup
  • Support och utbildning
  • Fria uppgraderingar till nya versioner


Kontakta oss

Boka demo
  • Vi guidar dig på distans. Tid ca 30 min.
  • Kräver en dator med Internet
Kontaktinformation
Hur kan vi hjälpa dig?
* Obligatoriska uppgifter.