Utveckla medarbetare över hela livscykeln, från onboarding till offboarding

Stärk din medarbetar-
upplevelse och öka produktiviteten

Höj tempen

Winningtemp är en AI-baserad plattform som mäter faktorer som påverkar medarbetarengagemang, psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse för att ge konkreta förslag på åtgärder. Vårt mål är att skapa välmående och produktiva organisationer – över hela världen.

Läs mer om oss

Det här är Winningtemp

En kraftfull plattform för hela organisationen

Video thumbnail

Arbetsglädje och lönsamhet hör ihop

Winningtemp hjälper dig att skapa en arbetsplats där alla är engagerade i ett gemensamt mål. Vårt automatiserade verktyg mäter välmående och genererar insikter och åtgärdsförslag för att hela tiden förbättra och utveckla en organisation som driver lönsamhet. Varje dag.

För en bättre psykosocial arbetsmiljö

Winningtemp tar hjälp av forskning och AI för att hjälpa ledare att ta bättre hand om sina medarbetare. Genom att samla in realtidsdata ger Winningtemp en snabb överblick över både akuta problem och långsiktig utveckling. Allt för att minska stress och öka arbetsglädje.