Målstyrning

Smart målsättning som uppdateras i realtid

goal setting
EN ÖVERBLICK ÖVER MÅLEN

Gemensamma mål stärker hela organisationen

Forskning menar att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att skapa engagerade och motiverade medarbetare. Att ha tydlig målsättning och en klar väg dit är en väsentlig del av detta. Med Winningtemps realtidsdata och matriser kan alla enkelt se hur var och en bidrar till ett gemensamt mål – varje dag.

FRÅN ORGANISATION TILL INDIVID

Tre nivåer för målsättning

Definiera målsättningarna på tre olika nivåer; övergripande organisationsmål, gruppmål och personliga mål. Genom att bryta ner målen och beskriva hur respektive team och individ ska arbeta för att uppnå dem skapar ni transparens och tydlighet kring hur varje specifik insats bidrar till hela verksamhetens utveckling.

LÖPANDE PROGRESSION

Se hur målen uppfylls – bit för bit

Följ utvecklingen månad för månad och se hur ni närmar er målet tillsammans. Allt eftersom varje medarbetare fullföljer uppgifter och bockar av sina personliga mål längs vägen syns den positiva framfarten för hela organisationen i en visualiserad trädvy.

KOPPLA TILL AVSTÄMNINGAR

Frekvent måluppföljning i personliga samtal

Låt varje medarbetare äga ansvaret för sina egna mål och driva dem framåt för att skapa resultat. Genom att koppla målen till olika uppgifter kan samtidigt era löpande avstämningar följa samma röda tråd, och det blir enklare att synliggöra behov och framgångsfaktorer längs vägen.