Målstyrning med OKR eller SMART

Smart målsättning som uppdateras i realtid

EN ÖVERBLICK ÖVER MÅLEN

Gemensamma mål stärker hela organisationen

Forskning menar att meningsfullhet är den viktigaste faktorn för att skapa engagerade och motiverade medarbetare. Att ha tydlig målsättning och en klar väg dit är en väsentlig del av detta. Med Winningtemps realtidsdata och matriser kan alla enkelt se hur var och en bidrar till ett gemensamt mål – varje dag.

Välj OKR (Objective & Key Results) eller SMART målformulering baserat på dina behov, och hjälp dina medarbetare att nå sin fulla potential.

MÅL SOM FÖRENAR HELA ORGANISATIONEN

Sätt tydliga och motiverande mål med OKR

Få med dina medarbetare på tåget genom den revolutionerande målsättningsmetoden OKR (Objectives & Key Results). Winningtemps enkla och effektiva OKR-verktyg hjälper organisationer att bryta ner mål på flera olika nivåer för ett horisontellt samarbete. Målen kan sedan kopplas till avstämningar i form av digitala medarbetarsamtal.

Börja med OKR på organisationsnivå och bryt ner målen på grupp- och individnivå. Medarbetare kan antingen skapa egna OKRs baserat på huvudmålet eller ansluta sina mål till befintliga OKRs på högre nivå.

GE DIN ORGANISATION RIKTNING OCH SYFTE

Fokusera på mål som är viktiga med SMART målsättning

SMARTA mål hjälper dig att definiera dina kortsiktiga och långsiktiga mål i ett enkelt format och underlättar uppföljningen. Ledare och medarbetare kan skapa egna mål, lägga till önskade mätvärden, tidslinjer, samarbetsparters och regelbundet uppdatera målen för att följa framsteg.

Winningtemp har gjort det traditionella målsättningssystemet modernt genom att lägga till tillägg såsom ’goal linking’ och anonym feedback till processen. Plattformen gör det möjligt för ledare att få information om medarbetares framsteg i realtid, vilket i sin tur skapar fokuserade och resultatdrivna samtal och dialoger.

GÖR MEDARBETARSAMTAL AGILA

Koppla mål till avstämningar

Komplettera målsättning med avstämningar i form av exempelvis medarbetarsamtal, one-on-ones och veckoliga möten med våra Performance Management-funktioner. Följ gruppmål och individuella mål i realtid och var förberedd inför avstämningar och möten med dina medarbetare.

Låt medarbetarna själva utvärdera sina resultat och håll meningsfulla samtal baserat på tidigare lärande och insikter. Uppmuntra dina topptalanger och validera deras prestationer genom att berömma och motivera dem offentligt i plattformen. Toppa det med temperaturmätningar som visualiserar smarta insikter från medarbetarna och få konkreta tips på åtgärder.