Människor & Kultur

Hur påverkas vi av en framtida, hybrid arbetsplats?

hybrida arbetsplats

Digitala möten har blivit vår vardag. Men snart möter vi en ny verklighet där de flesta arbetsgivare sannolikt kommer att tillämpa en hybrid lösning, där både distansarbete och kontorsarbete är möjligt. Så hur kommer den övergången att fungera? Och vad säger egentligen forskningen om hur vi påverkas av att jobba på distans jämfört med på kontor?

Digitaliseringen har tagit ett enormt kliv framåt senaste året och hybrida möten, alltså då vissa deltagare är på plats och andra är med på distans, förväntas bli en allt vanligare del av framtidens arbetsplats. Man kan också tänka sig att arbetstagare, som nu fått mersmak på fördelarna med arbete på distans, knappast kan tänka sig att arbeta 100% på kontoret. Enligt en studie utförd av Prevent så vill hela 73% har en hybridmodell framledes. Men hur kommer vi att påverkas av det, och vilka fallgropar bör vi undvika för att inte riskera vårt välmående?

Leif Denti har studerat effekterna av arbete på distans. Vi var nyfikna på resultatet och bjöd därför in honom på en Lunch & Learn, där vi gick igenom:

  • När passar digitala vs fysiska möten bäst?
  • Fördelar och nackdelar med hybrida möten.
  • Faran med distansarbete över en längre tid.

När passar fysiska möten bäst?

Vilka typer av arbeten och möten fungerar egentligen bäst hemifrån, och vad gör du bäst på kontoret? Utifrån forskningen kan man se att de flesta av oss jobbar som mest effektivt hemifrån när vi vet vilka uppgifter vi har att göra. Sannolikt beror det på att man kan fokusera ostört. Man har också funnit att informativa möten med en monolog karaktär och individuella avstämningar går bra att ha på distans, även om det krävs viss finess från mötesledaren.

Däremot har man kunnat konstatera att vi behöver kontoret när vi är osäkra på våra uppgifter eller när vi står inför en uppstart av ett odefinierat projekt. Dessutom har det visat sig att idéskapande möten är bäst att ha fysiskt på kontoret då innovationskraften bland människor kan tendera att hämmas i en digital miljö.

Nackdelar med digitala möten

Den digitala miljön har visat sig inte bädda för en “rik kommunikation”, i alla fall inte jämförbart med den som sker när vi träffas på kontoret. Vi är mer passiva och det är inte lika lätt att läsa kroppsspråk vilket kan leda till att åsikter och idéer inte kommer fram vilket i sin tur leder till sämre beslut.

Risken blir att vi bara tar beslut utifrån det vi redan vet, eftersom färre idéer och åsikter kommer fram, och det blir då svårare att komma framåt, menar Leif.

Fördelar med en hybrid modell

En stor fördel med att ha digitala och hybrida möten är att många trivs bra med att jobba hemifrån.

Forskning visar att distansarbete 1-3 dagar i veckan kan leda till att vi blir mer engagerade, får mer arbetsglädje och känner en större meningsfullhet. Det leder även till att vi kan bli mer produktiva. När vi jobbar hemifrån upplever vi färre distraktioner och får därför mer gjort.

Men distansarbete handlar också om frihet.

Frihet och autonomi är en av våra viktigaste drivkrafter, berättar Leif. Vi älskar känslan att kunna schemalägga våra liv utifrån våra behov, som till exempel att kunna hämta barnen från skolan eller tvätta och städa när det behövs.

Faran i distansarbete över en längre tid

Att jobba hemifrån kan kännas underbart för många, men sett över en längre tid finns det fallgropar vi behöver vara medvetna om.

  1. Social isolering

Det säger sig självt att det är svårare att känna det sociala sammanhanget när man inte träffar sina kollegor i fysisk form. Det kan skapa en rädsla av att hamna utanför, och att tappa sin plats i gruppen. Det är viktigt att ta hand om det sociala samspelet så gott det går, och försöka hitta tillfällen att umgås på ett säkert sätt.

  1. Professionell isolering

Det uppstår när man upplever att man gör samma saker varje dag och när man inte ser nästa steg i sin karriär. Därför är det extra viktigt att som ledare ge medarbetarna återkommande uppföljning på prestation liksom att koppla arbetet den utför, till en större helhet. Och sist men inte minst tydlig med vilka utvecklingsmöjligheter som finns för medarbetarna internt.

– Jag tror det kommer bli viktigare att bli verbal kring de här sakerna och att utvecklingsvägarna blir tydligare än de har varit innan, speciellt för de som sitter mycket på distans, menar Leif.

Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Det är svårt att sia om framtiden, men det verkar tydligt att digitala och hybrida möten är något vi kommer att behöva anpassa oss efter. Med färre fysiska möten krävs det en extra ansträngning för att alla ska känna sig delaktiga. Man kan tänka sig att man som företag behöver tänka till kring den tekniska lösningen. Hur får man med sig alla i ett möte – oavsett om man är på distans eller fysiskt i rummet.

Det är upp till dig som ledare att förstå och lyssna på dina medarbetare så att ingen känner sig utanför. Var extra tydlig, prata mer om välmåendet och var öppen för att olika människor har olika behov.

Hybrida arbetsplatser är här för att stanna och kommer utan tvekan att vara en konkurrensfördel, men det får inte, och behöver inte ske på bekostnad av vårt välmående.

Motivationsforskaren Leif Denti om:  Framtidens hybrida arbetsplatser Ladda ner inspelningen idag!

HR tech evangelist på Winningtemp. En ottröttlig optimist som tackvare upplevelserna under åren som Hrchef är fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse + lönsamhet = sant.

Tips och inspiration för en välmående och utvecklande arbetsplats

Få de senaste uppdateringarna i mailkorgen

Mer intressant läsning

Våra senaste blogginlägg