Winningteam berättar

Våga leda med tillit

Leif-Denti-Om Tillit

Under mina ca 15 år inom arbetslivet så är det ett par relationer, som har varit oslagbara. Där jag mått otroligt bra, där vi tillsammans levererat på otänkbara deadlines, klarat utmaningar som vid given tidpunkt verkat oövervinnliga och inte minst, vi har gett allt för att lyckas – tillsammans.

Vad beror egentligen det på?

När forskaren Leif Denti gästade vår podd, Släpp Sargen! En podd om framtidens HR, så berörde han ämnet tillit. Vid denna tidpunkt gick vi inte ner på djupet, men jag blev nyfiken och kort därefter bestämde jag mig för att bjuda in honom till ett nytt koncept som vi kallar för ”Lunch-Learnings med Winningtemp”. Under denna session fick vi chansen att dyka ner i begreppet TILLIT och jösses vad intressant.

Podd Släpp sargen – en podd om framtidens HR Lyssna på podden

Vad är egentligen tillit och hur uppstår tillit?

Ja, låt oss börja från början. Tillit uppstår först när man kan förstå hur en annan person resonerar och tänker. När man har förmågan att ge sig in i personens mindset och förstå vilken motivation som personen har.

Exempel på hur vi visar våra medmänniskor tillit finns i vardagen och händer faktiskt hela tiden. Ett tydligt sådant är när vi korsar en väg på ett övergångsställe. Hur kan vi lita på att personen i den väntande bilen inte kör på oss? Enligt Denti så beror det helt enkelt på att vi i detta läge visar personen just tillit eftersom vi har förmågan att empatisera med bilförarens situation och dennes mindset. Det vill säga att personen inte vill gasa när vi går över övergångsstället, att personen känner till trafikreglerna och således inte är motiverad av att köra på oss. Genom att korsa vägen, med en väntade bil vid sidan, så visar vi alltså tillit till en vilt främmande människa.

Tillit uppstår när man förstår varandra. Det kan därför te sig omöjligt att bygga tillit om man inte visar empati för varandra och samtidigt skapar en förståelse för framtiden.

Varför är det så viktigt?

Man kan tänka på tillit som ett sorts socialt kapital mellan människor. När tilliten inte finns på plats, kollar man upp varandra konstant och ifrågasätter ofta andras agerande. Detta förhållningssätt tar mycket tid och det blir ett enormt energiläkage. Om man istället satsar på ett tillitsfullt förhållningssätt skapas ett starkt smörjmedel mellan människor, där både effektivitet och kvalitet kommer att öka. Genom studier har man sett effekter såsom bättre resultat inom försäljning, högre självständighet, ett godare arbetsklimat och inte minst, så har det tillitsfulla ledarskapet frigjort modet som krävs för kreativitet. Det ger således bättre förutsättningar att lyckas och banar väg för riktigt goda samarbeten.

Hur kan man då leda mer tillitsfullt?

2016 kom den största studien som hittills gjorts på ledarskap (Journal of Organizational Behavior, J. Organiz. Behav. (2016) – Leadership behaviors and follower performance). I studien kokade man ihop många olika ledarskapsteorier som till exempel situationsanpassat ledarskap och dynamiskt ledarskap. Man fann då fyra övergripande framgångsrika ledarskapsbeteenden;

  1. Stödjande – innebärande att man hjälper till att lösa problem och att man som ledare bryr sig.
  2. Tydlighet – innebärande att man är visualiserar målen och, ställer krav på prestation.
  3. Inspirerande – innebärande att man som ledare ser till att medarbetare känner motiviation och utveckling samt att man försöker vara en god förebild.
  4. Belöning – innebärande att man tar det uppföljande chefsansvaret och ser till att personer blir belönade.

Det visade sig också att dessa fyra beteenden hade direkt effekt på både resultat och engagemang. Slutligen gjordes en oväntad upptäkt, nämligen att Tillit uppstår och blir kittet mellan dessa beteenden och det resultat man får.

Våga och vinn

Genom att anpassa sin ledarskapsstil och medvetandegöra hur man agerar, kan man onekligen påverka utfallet av prestation och resultat och samtidigt bygga tillit.

Att ta ansvar för resultatet genom att helhjärtat och ödmjukt visa en vilja att förstå sina medarbetare – är en framgångsfaktor. En bra start kan enligt Leif Denit vara någonting så enkelt som ett samtal kring behov av stöd, hur ofta man behöver det och framförallt fånga upp vad personen behöver för att känna utveckling. Tillit uppstår när vi förstår varandra och då behöver vi också verkligen vilja förstå varandra. Plätt lätt att skriva, men ack så mycket svårare i det verkliga livet. Jag är dock övertygad om att den arbetasplats och chef som jag beskrev inledningsvis lyckades med bedriften att bedriva ett tillitsfullt ledarskap. Och jag är evigt tacksam över att ha fått uppleva det.

Vill du höra mer av Leif Dentis föredrag om tillit? Hämta det nedan!

Cecilia Holmblad

HR tech evangelist på Winningtemp. En ottröttlig optimist som tackvare upplevelserna under åren som Hrchef är fast övertygad om framgångsformeln: positiv medarbetarupplevelse + lönsamhet = sant.

Tips och inspiration för en välmående och utvecklande arbetsplats

Få de senaste uppdateringarna i mailkorgen

Mer intressant läsning

Våra senaste blogginlägg