Människor & Kultur

Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Winningtemp Customer Success

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.

– Även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger Matilda Andersson på Winningtemp.

Lika naturligt med välmåendesiffror som resultatsiffror

När Matilda började arbeta på Winningtemp hade hon ingen aning om vad som låg framför henne. Hon såg ett enormt driv hos grundarna Pierre och Mathias och smittades av deras entusiasm. Hon förstod att det fanns en risk i att ansluta en startup i ett tidigt skede, men lockades av grundarnas storslagna planer som hon ville bli en del av.

– Jag har inte ångrat beslutet en sekund och det visade sig att jag kunde lita på min magkänsla, säger Matilda.

I Matildas roll som Customer Success Manager ingår att stötta kunder så att de får ut största möjliga värde av Winningtemp.

– Jag stöttar i uppstarten genom att planera införandet av Winningtemp tillsammans med kunden. Vidare guidar jag dem igenom en process som syftar till att hitta ett arbetssätt för att tillämpa Winningtemp i organisationen. När kunden har hittat sitt arbetssätt och det har blivit lika naturligt för dem att prata om välmåendesiffror som resultatsiffror, då är jag nöjd, säger hon.

Matilda kan urskilja stora skillnader i hur HR arbetar nu, jämförelsevis med två år tillbaka i tiden. När hon började på Winningtemp ville HR-avdelningar realisera Agil HR, men många organisationer var omogna när det kom till att arbeta med digitala medarbetarundersökningar i realtid.

– Många organisationer var omogna, men det fanns early adopters inom HR som hoppade på tåget och såg vinningen med att jobba agilt och digitalt. Idag är situationen helt annorlunda och även de mest konservativa branscher börjar öppna ögonen för att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att bli mer snabbfotade inom HR, säger hon.

Guide Ledare skapar lönsamhet genom fokus på medarbetarupplevelse Hämta guiden här!

Framgångsfaktorer för HR

Den största utmaningen som Matilda har identifierat handlar om att arbeta proaktivt och aktivt med HR-frågor. HR har traditionellt har setts som en bifunktion, men i takt med att samhället utvecklas och medarbetares inflytande stärks, har HR-avdelningens auktoritet ökat. Att vara en attraktiv arbetsplats är A och O för att attrahera och behålla talanger. Om inte HR får mandat för att arbeta proaktivt med välmående lämnas något så viktigt som en organisations arbetsgivarvarumärke till slumpen. Matilda har identifierat två framgångsfaktorer för att skapa en HR-avdelning som möter de nya kraven.

– Organisationer som arbetar proaktivt och aktivt med HR-frågor har ofta ett stort mandat i ledningsgruppen. Vidare har företag som ligger i framkant ofta hittat eldsjälar i organisationen som hjälper till att sprida HR’s budskap, säger hon.

Matilda menar att det finns en tydlig koppling mellan HR och lönsamhet. Med digitala verktyg som Winningtemp kan HR-avdelningen arbeta datadrivet, vilket frigör tid som kan läggas på sådana insatser som skapar värde. Det innebär att HR kan påvisa hur deras arbete bidrar till affärsnytta. Detta skapar en snöbollseffekt, ju mer HR kan påvisa affärsnytta, desto mer inflytande kommer deras funktion att få.

– HR kan förbättra möjligheterna för en verksamhets medarbetare, vilket i sin tur leder till högpresterande organisationer. Genom att arbeta proaktivt med faktorer kopplat till välmående kan HR bidra till ökad lönsamhet, säger Matilda.

Avslutningsvis summerar Matilda vad som krävs för att skapa en modern HR-avdelning.

– För det första måste det finnas stöd i ledningsgruppen, utan stöd uppifrån är det svårt att få hela organisationen att lyssna. Man måste också förstå vikten av proaktivt arbete och digitala verktyg. Slutligen behöver man vara lyhörd för vad medarbetarna vill och önskar kombinerat med ett affärstänk, menar Matilda.

 

Hannah Wigren

Hannah är Head of Demand Generation på Winningtemp. Hennes största förebild är Simon Sinek, kanske för att de delar tron på en ljus framtid och vår förmåga att bygga den tillsammans. Mest av allt tror hon dock på evig kärlek, inte minst mellan HR och Tech!

Tips och inspiration för en välmående och utvecklande arbetsplats

Få de senaste uppdateringarna i mailkorgen

Mer intressant läsning

Våra senaste blogginlägg